لینک خبر :ثبت نام دفاتر پیشخوان خدمات دولت – خوزستان

و لزوم انجام مراحل اجرایی توسط ستادهای مربوطه ثبت نام با یک هفته تأخیر از تاریخ ۴/۴/۹۲ لغایت ۷/۴/۹۲ از طریق  سایت استانداری خوزستان انجام خواهد شد. استخدام نیوز 

منبع این خبر : آگهی استخدام اریسکار
آخرین اخبار
صفحه اصلی
آگهی استخدام اریسکار
ایران استخدام